ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. To ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ Ο.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς/κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες») στα οποία οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε διαγωνισμό/κλήρωση, καλούνται να συμμετάσχουν:
 • με ανταπόκριση στις σελίδες ή/και στις δημοσιεύσεις της Διοργανώτριας Εταιρίας στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media: Facebook, Twitter, YouTube, Google+ κλπ).

Η ανταπόκριση αφορά είτε σε δήλωση αρέσκειας (Like/Μου αρέσει) ή/και σχολιασμό (Comment/Σχολίασε) ή/και  κοινοποίηση (Share/Κοινοποίησε) ή/και εγγραφή (subscribe/γίνε συνδρομητής)

 

 1. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο τρόπος συμμετοχής, ο αριθμός των νικητών και τα δώρα κάθε διαγωνισμού/κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://farmakeioaggelidis.gr/ ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/farmakeioaggelidis.gr/) ή/και στο κανάλι youtube (https://www.youtube.com/channel/UCid2IYXVhTO9Xu8s2fDx5FA?view_as=subscriber ) της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

 

 1. Έγκυρες συμμετοχές σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση θα θεωρούνται όσες έχουν ολοκληρώσει πλήρως, αληθώς και ορθά όλα τα πεδία και τα βήματα συμμετοχής που θα ορίζονται ως υποχρεωτικά με τη σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση στην ιστοσελίδα https://farmakeioaggelidis.gr/ ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/farmakeioaggelidis.gr/) ή/και στο κανάλι youtube (https://www.youtube.com/channel/UCid2IYXVhTO9Xu8s2fDx5FA?view_as=subscriber) της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, και κατά τους υπόλοιπους όρους του παρόντος, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

 

 1. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μια φορά στην κάθε κλήρωση, ολοκληρώνοντας όλα τα βήματα συμμετοχής ή/και δηλώνοντας αληθώς τα στοιχεία που του ζητούνται. Εξαιρούνται οι διαγωνισμοί/κληρώσεις που απαιτείται αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου μπορεί κάποιος να πάρει μέρος με περισσότερες από μία συμμετοχές, ανάλογα με τις αγορές που θα έχει πραγματοποιήσει και ανάλογα με τους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

 

 1. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «Φαρμακείο Αγγελίδης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε.»-Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού.

 

 1. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιδέχονται αλλαγές σε σχέδιο ή/και είδος.

 

 1. Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή/νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας Αγ. Αλεξάνδρου 3 στο Παλαιό Φάληρο, και θα περιλαμβάνει όλες τις έγκυρες συμμετοχές του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, όπως αυτές περιγράφονται στους όρους του παρόντος. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξάγεται την επόμενη εργάσιμη από τη λήξη του κάθε διαγωνισμού και ώρα 10:00-12:00 πρωινή.

 

 1. Όλοι οι συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία διενέργειάς της κατά την προκαθορισμένη κατά τα άνω ημέρα και ώρα της εκάστοτε κλήρωσης και όπως αυτή θα προκύπτει από τη λήξη του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης στη σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση στην ιστοσελίδα https://farmakeioaggelidis.gr/ ή στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/farmakeioaggelidis.gr/) ή/και στο κανάλι youtube (https://www.youtube.com/channel/UCid2IYXVhTO9Xu8s2fDx5FA?view_as=subscriber) της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

 1. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται έως και 2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα https://farmakeioaggelidis.gr/ ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/farmakeioaggelidis.gr/) ή/και στο κανάλι youtube (https://www.youtube.com/channel/UCid2IYXVhTO9Xu8s2fDx5FA?view_as=subscriber) της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα https://farmakeioaggelidis.gr/ ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/farmakeioaggelidis.gr/) ή/και στο κανάλι youtube (https://www.youtube.com/channel/UCid2IYXVhTO9Xu8s2fDx5FA?view_as=subscriber), να μεταβάλλει τους όρους των διαγωνισμών/κληρώσεων, να συντομεύει ή παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τους ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

 

 1. Για την αποδοχή των δώρων, οι νικητές υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@farmakeioaggelidis.gr ή με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/farmakeioaggelidis.gr/) της Διοργανώτριας Εταιρείας εντός διαστήματος 20 ημερών από την ανακοίνωσή τους, όπως αυτή περιγράφεται στους όρους του παρόντος, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμά τους σε αυτά.

 

 1. Στην περίπτωση όπου για κάποια κλήρωση ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα https://farmakeioaggelidis.gr/ ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/farmakeioaggelidis.gr/) ή/και στο κανάλι youtube (https://www.youtube.com/channel/UCid2IYXVhTO9Xu8s2fDx5FA?view_as=subscriber) της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

 

 1. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά τέτοια ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

 

 1. Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς/Κληρώσεις συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την υποστηρίκτρια της Διοργανώτριας Εταιρείας για το σκοπό της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια Εταιρία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς των διαγωνισμών/κληρώσεων. Με τη συμμετοχή στούς διαγωνισμούς/κληρώσεις, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους καθώς επίσης παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία να τα χρησιμοποιεί η ίδια για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματός του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@farmakeioaggelidis.gr.